Je kunt de online shops van bitiba in heel Europa vinden, in bijna alle Europese talen. Dus, als je naar een ander land verhuist, kun je nog steeds al je favoriete producten kopen door simpelweg de bitiba shop in dat land te gebruiken.   

 

Je hoeft niet eens een nieuwe account aan te maken - als geregistreerde klant kun je met je huidige inloggegevens inloggen in elke bitiba shop.   

 

Voor een makkelijkere en meer persoonlijke winkelervaring raden wij je aan de bitiba shop voor dat specifieke land te gebruiken. Kijk in de desbetreffende shop voor informatie over beschikbaarheid en levering van producten.    

 

Onderaan onze homepage vind je een lijst van alle landen met een bitiba shop.